Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2011

auto-destructeur
8617 ca50
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viazabka zabka
auto-destructeur
- Zna pan te dni kiedy wszystko jest parszywe?
- Wszystko parszywe? To znaczy smutne?
- Smutno ci jest gdy jesteś gruby albo gdy pada. Parszywie jest gdy jest strasznie. Nagle zaczynasz się bać i nie wiesz dlaczego.
— Śniadanie u Tiffaniego
Reposted fromheroine88 heroine88 viazabka zabka
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
auto-destructeur
3165 683e 500
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin
auto-destructeur
gdy zostawiamy u kogoś coś w mieszkaniu, to nie jest tylko roztargnienie - to nasz podświadomy sygnał, który mówi o powrocie.
— jakub żulczyk
Reposted fromzabka zabka viapastelove pastelove
auto-destructeur
auto-destructeur
auto-destructeur
6895 f3c3
Reposted fromouvrant ouvrant viapastelove pastelove
auto-destructeur
8762 3c1b
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viapastelove pastelove
auto-destructeur
Reposted fromflachsen flachsen viapastelove pastelove

June 29 2011

auto-destructeur
Reposted fromrani rani viapytum pytum
auto-destructeur
Reposted frompsyence psyence viapytum pytum
auto-destructeur
3198 952c
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viapytum pytum
auto-destructeur
a spokój ma kształt Twoich ramion.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapytum pytum
auto-destructeur
4490 6176

June 26 2011

auto-destructeur
Santiago de Chile, let's go.
Reposted fromlouve louve viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

March 05 2011

auto-destructeur
Spróbujmy przeprowadzić inteligentną rozmowę: ja będę mówił, a ty słuchaj.
— "Wodny świat"
Reposted fromniewinna niewinna viakrewzwodka krewzwodka

March 04 2011

auto-destructeur
3143 c59c
Reposted frommayrose mayrose
auto-destructeur
3503 4aa1
Reposted fromczaiszmala czaiszmala

February 17 2011

auto-destructeur
... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".

February 15 2011

auto-destructeur
6241 1d60 500
Reposted fromsetsukaa13 setsukaa13 viaMissMurder MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...